Medimix Body Washes
Medimix Body Washes

press to zoom
Medimix Soap - Sandal
Medimix Soap - Sandal

press to zoom
Medimix Soap - 18 Herbs
Medimix Soap - 18 Herbs

press to zoom
Medimix Body Washes
Medimix Body Washes

press to zoom
1/3

Medimix Products

 

Soaps

  • Medimix Classic Soap - 18 Herbs (125GM x 150)

  • Medimix Classic Soap - Sandal and Eladi Oil (125GM x 100)

  • Medimix Classic Soap - Glycerine and Lakshadi Oil (125GM x 100)

Body Washes

  • Medimix Ayurvedic Body Wash - 18 Herbs (250ML x 24)

  • Medimix Ayurvedic Body Wash - Lakshadi Oil (250ML x 24)

  • Medimix Ayurvedic Body Wash - Eladi Oil & Sandal (250ML x 24)